Våre ansatte

Hans-Martin Zeil
Ledende Partner

Hans-Martin har 20-års erfaring fra konsulentbransjen og er selskapets daglige leder.
I tillegg til å besitte solid ledelses-erfaring fra konsulentvirksomhet er han meget kompetent på arkitektur og teknologianvendelse. Han bruker mye av sin tid i det daglige på utvikling av våre kunder, egen organisasjon og våre ansatte.

Du treffer ham på Skype for business eller mail hansmz[alfakrøll]uc.no og telefon +47 91105199

Torodd Tomte Knutsen
Ledende Partner

Torodd har vært i bransjen i langt over 30-år, han er selskapets leder for økonomi og rekruttering.
Han besitter stor kunnskap rundt etablering og drift av konsulentvirksomheter såvel som hans erfaring med utvelgelse av mennesker.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: toroddtk[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95284023

Florian Pujol
Prosjektleder og Business Intelligence Rådgiver

Florian er utdannet sivilingeniør i data fra ISIMA, Frankrike. Han har fra store internasjonale virksomheter innen bank, finans, telecom og shipping erfaring fra både systemutvikling og prosjektledelse.
Florian har solid teknologikunnskap fra både Java- og .Net plattform, men har de senere årene spesialisert seg innen Microsoft Business Intelligence og da spesielt med Power BI. Han er en senior konsulent og prosjektleder som leverer sine prosjekter med høy kvalitet, og trygg gjennomføring for både våre kunder og øvrige prosjektdeltagere.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: florianp[alfakrøll]uc.no og telefon+47 92287615

Olav Kindt
Prosjektleder og Arkitekt

Olav er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og har i tillegg både Bachelor og Master i Computer Science fra Rapid City, US.
Han er en meget dyktig team og prosjektleder med mange års erfaring med programvareutvikling, systemutvikling, systemarkitektur, prosjekt- og teamledelse fra bransjer som media, energi og finans.
Olav er god på kommunikasjon og har evnen til å inspirere andre. Han liker å jobbe i grupper og er en åpen, utadvendt og omgjengelig person. Han har evnen til raskt å sette seg inn i problemstillinger og liker teknologiske utfordringer.
Med sin høye arbeidskapasitet og gode humør, er han en verdifull ressurs som sikrer våre kunder et godt resultat for deres prosjekter.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: olavk[alfakrøll]uc.no og telefon +47 47293990

Tove Pedersen Berge
Senior Rådgiver og Prosjektleder

Tove har en Master fra Universitet for Miljø- og Biovitenskap og har gjennom sin lange erfaring opparbeidet solid kompetanse fra prosess, planlegging, logistikk, IT, økonomi og ledelse. Hun har erfaring fra internasjonale virksomheter med kompliserte verdikjeder og høyt tempo.
Hun har solid ledererfaring knyttet til planlegging og logistikk fra sin tid som logistikkdirektør i Marine Harvest og logistikksjef i Lerøy Seafood Group.
Tove har bistått noen av våre største internasjonale kunder med planlegging av store prosjekter med høy økonomisk risiko og meget høy grad av presisjon. Hun er en utstrakt lagspiller med veldig godt humør som skaper trygghet i de prosjekter hun er involvert i.

Du treffer henne på Skype for business eller mail: tovepb[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95198950

Endre Mølster Lidal
Senior Konsulent, PHD

Endre er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har senere en PhD fra informatikk ved UiB. Doktorgraden er innen datavisualisering og datagrafikk. Han har jobbet med vitenskapelig visualisering, informasjonsvisualisering og analyse i en årrekke.
Endre har gjennom hans lange erfaring bygget kompetanse på et bredt spekter av teknologier og roller. De senere årene har han fordypet seg på Microsoft Business Intelligence hvor han bistår noen av våre største og viktigste kunder.
Hans store arbeidskapasitet og kunnskap er av meget stor verdi for våre kunder. Endre sine naturlige og rolige menneskelige egenskaper gjør ham til en en meget godt likt og stødig teamlead for andre prosjektdeltagere.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: eml[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95108899

Jan Peder Arnesen
Rådgiver og Prosjektleder

Jan Peder er utdannet cand.mag fra Universitet i Bergen og har også en Master of Management fra BI i Bergen.
Han har gjennom mer enn 15 år opparbeidet seg betydelig erfaring fra både utvikling og prosjektledelse. Jan Peders kombinasjon av teknologiforståelse, menneskelige egenskaper og egne kvalitetskrav gjør ham til en nøkkelspiller i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.
Han er en ekspert på å forstå sine lagspilleres beste egenskaper og utnytte dem maksimalt.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: jpa[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95992925

Mannaf Haque
Senior Systemutvikler

Mannaf har både en Bachelor og en Master fra Institutt for Informasjons- og Medievitenskap. Han har lang erfaring fra driftskritiske systemer med mange brukere og høy oppetid fra både helse og shipping. Hans faglige styrke er innen systemutvikling på Microsoft plattform.
Han har høy faglig trygghet og det gjør at han arbeider selvstendig og effektivt. Han er arbeidsom og ønsker alltid å fullføre en oppgave med høyeste kvalitet.Mannaf er en teamplayer som liker å dele sin kunnskap med sine teammedlemmer.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: mannafh[alfakrøll]uc.no og telefon +47 97005296

Jan Helge Meland
Senior Konsulent

Jan Helge er utdannet fra Høgskolen i Molde og er en av våre mest allsidige konsulenter med bred erfaring innen infrastruktur, utvikling, drift og forvaltning av løsninger. Han har meget solid kompetanse og erfaring på Microsoft’s cloud baserte tjenester på Office 365 og Azure.
Han har de siste årene jobbet betydelig med Business Intelligence plattformen fra Microsoft hvor hans brede bakgrunn og hans solide SQL kunnskaper har kommet godt med.
Jan Helge er en meget selvstendig ressurs som også trives godt med å jobbe i team.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: janhm[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90112666

Christian Uchermann
Senior Systemutvikler

Christian har en Bachelor i Informasjonsteknologi fra NITH, Bergen. Han har 10 års erfaring med utvikling av mange forskjellige typer mobile løsninger på forskjellige mobile teknologier.
Christian er en kreativ og løsningsorientert systemutvikler, han er effektiv og setter seg fort inn i nye problemstillinger og finner smarte løsninger for våre kunder.
Han er meget oppdatert på teknologier som .net, Angular, JS, Cordova, Typescript, JSON m.fl. Christian er lett å arbeide sammen med, og han er godt likt av både kunder og samarbeidspartnere.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: cuc[alfakrøll]uc.no og telefon +47 47636399

Knut Bjørnevik
Senior rådgiver og prosjektleder

Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Bergen og har i tillegg bla påbygninger fra UIO og NHH i prosjektledelse og prosjektrisiko, teknologiledelse mm.
Han har meget lang erfaring med teknologi og arbeidsprosesser fra store virksomheter, erfaringen hans gjør ham til en god rådgiver i automatisering av arbeidsprosesser og digitalisering.
Knut er nytenkende i problemstillinger og han bruker prosjekt som arbeidsform for å strukturere. Han har erfaring fra agile metodikker, Prince2, LEAN m.fl. Knut tilfører høy kunnskap, arbeidskapasitet, god samhandling og ikke minst meget godt humør.

Du treffer ham på Skype for business eller mail kbj[alfakrøll]uc.no og telefon +47 993 29 977

Mats Wold
Senior Konsulent og Arkitekt

Mats er utdannet dataingeniør fra høgskolen i Narvik og har mange års erfaring fra ett allsidig spekter av virksomheter. Hans lange og brede erfaring fra systemutvikling gjør ham til en av våre fremste konsulenter på teknologi.
Han er meget ettertraktet for sin arkitektur-kompetanse på on-premise såvel som på Azure, i tillegg til at han er en av våre fremste utviklere på mobile plattformer.
Mats er en typisk nordlending av lynne og skaper både stemning og entusiasme i de prosjekter han er involvert i. Teknologistikkord er Microsoft, .Net og Azure.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: matsw[alfakrøll]uc.no og telefon  +47 91155482

Endre Eikestad
Senior Konsulent

Endre er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har mange års erfaring fra å jobbe tett med kunde og sluttbrukere med løsningsutvikling i store og internasjonale virksomheter.
Hans sterke analytiske evner kommer godt med i oppbygging av datamodeller, såvel som i datavarehusutvikling. Endre har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og trives godt med ulike mennesketyper i forskjellige miljøer.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: endree[alfakrøll]uc.no og telefon  +47 93218151

Ragnhild Jørgensen
Administrasjon

Ragnhild har lang  bakgrunn fra administrative funksjoner i flere virksomheter. Til dagen jobber hun med fakturering og lønn.

Du treffer henne på Skype for business eller mail: ragnhildj[alfakrøll]uc.no og telefon  +47 98280429

Jostein Lie Sand
Senior Konsulent

Jostein har utdannelse fra informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og har meget solid kunnskap og erfaring som systemutvikler. Jostein har spesialisert seg på utvikling av web og mobile løsninger på .Net teknologi.
Han utvikler med de fremste teknologier som Angular.JS, HTML5, WCF, WPF m.fl. Jostein er med sitt sosiale vesen en teamplayer. Hans erfaring gir trygghet og selvstendighet, i tillegg tilfører han kreativitet og teknologikunnskap til utviklingsprosesser.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: jls[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90847696

Bjørnar Torvik
Senior Konsulent

Bjørnar er utdannet Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen. Han har meget lang erfaring fra utvikling på .Net plattform hvor han gjennom en årrekke utviklet løsninger på web og mobile plattformer. Gjennom dette har han fått mye erfaring med utvikling av løsninger med funksjonell og sikkerhetsmessig høy kompleksitet.
Bjørnar var tidlig ute med utvikling av PKI løsninger for Statoil og har siden det fått mye erfaring med både autentiserings- og signeringsløsninger på forskjellige plattformer.
Hans brede erfaring kommer tydelig fram gjennom hans evne til å løse komplekse utfordringer og hans gjennomføringsevne i prosjekter han deltar i.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: bjornart[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90033565

Jarle Bjørnsund
Senior Konsulent

Jarle er utdannet ingeniør fra NKI-Ingeniørhøyskole. Han har meget solid kunnskap innen utvikling og integrasjoner. Han jobber som senior konsulent innenfor områdene integrasjons utvikling og arkitektur. Han setter seg fort inn i nye problemstillinger, er strukturert og finner alltid en løsning på problemer. Dette gjør ham til en meget ettertraktet konsulent hos våre kunder. Jarle har erfaring fra mange forskjellige bransjer, teknologier og plattformer som Microsoft, .Net, Azure, C#, BizTalk, ARM, C/C++. Java. SQL. MySQL.

Du treffer ham på Skype for business eller mail jbj[alfakrøll]uc.no og telefon +47 48055893

Lars Steinar Snekkevik
SAP Senior Konsulent

Lars Steinar har utdannelse fra teknisk databehandling ved Bergen Ingeniørhøgskole, samt økonomi og administrasjon fra Sogn og Fjordane Distriktshøyskole.
Han har 25 års erfaring fra bransjen og mer enn 17 års erfaring fra SAP prosjekter innen systemarkitektur, design og programmering i modulene SD, FI, CO, PP, PS, MM, HR, DMS, CRM, PI/XI.
Lars Steinar er en av markedets mest kompetente SAP konsulenter og hans lange erfaring gjør ham til en eksepsjonelt dyktig problemløser i SAP.
Han er meget selvgående, men han liker godt å være i team hvor han tilfører meget høy kunnskap og arbeidskapasitet.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: larsss[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95924567

Roger Jakobsen
Senior Konsulent og Arkitekt

Roger er utdannet BSC på Microelectronics and Microprocessor Applications fra University of Newcastle upon Tyne.
Han er en av våre mest dyktigste senior konsulenter med meget solid kunnskap innen utvikling av transaksjonsintensive systemer i komplekse teknologimiljøer. Hans lange erfaring fra utvikling og arkitektur gjør ham til en meget ettertraktet konsulent hos våre kunder.
Roger har erfaring fra mange forskjellige bransjer og teknologier som Microsoft, .Net, Azure og Tibco.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: rogerj[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95111999

Steinar Sørensen
Senior Systemutvikler

Steinar er utdannet Cand. Real fra Universitetet i Tromsø. Han har lengre fartstid enn de fleste innen IT og fra et utall bransjer som bank, forsikring, offentlig og energi.
Steinar har vært med gjennom mange teknologiskifter, men i dag betrakter han seg som Microsoft-entusiast med spisskompetanse både på .Net og MS Business Intelligence plattform.
Steinar tilfører erfaring, kunnskap og solid kapasitet til de prosjekter han er involvert i.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: steinars[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90684531

Cecilie Mikkelsen Knapskog
Senior Konsulent

Cecilie har en Cand. Mag, Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og en Master of Computing and Information Technology fra University of Western Sydney.
Cecilie er en meget dyktig og erfaren konsulent som har erfaring med både utvikling av web- og integrasjonsløsninger på .NET-plattformen, samt utvikling av Business Intelligence løsninger basert på Microsoft og Teradata teknologi.
Cecilie er en problemløser og en selvstendig og omgjengelig team-player med stor gjennomføringsevne. Med godt humør, entusiasme og hardt arbeid er Cecilie en verdifull prosjektdeltager som bidrar til at målene nås.

Du treffer henne på Skype for business eller mail: cecilie[alfakrøll]uc.no og telefon +47 41206170

Robert Hetleflåt
Senior Konsulent og Arkitekt

Robert har utdannelse fra NKI Datahøgskolen. Han er en utpreget seniorprofil med meget lang erfaring og solid breddekunnskap. Dette gjør ham til en allrounder som kan brukes på mange områder og et utall teknologier.
Erfaringen stammer blant annet fra finans/inkasso, helse og offshore. Robert har i perioder vært fagleder for Oracle og Java teknologier i Umoe Consulting. Han er en meget sosial og omgjengelig lagspiller som drar utviklingsteam framover i de prosjekter han deltar i .

Du treffer ham på Skype for business eller mail: roberth[alfakrøll]uc.no og telefon +47 95815433

Bjørn Erik Thuen
Senior Konsulent

Bjørn Erik har en Bachelor i Informatikk fra Universitetet i Bergen og University of Queensland. Han er en meget forretningsnær og dyktig utvikler som har sitt spesialfelt innenfor utvikling av komplekse løsninger basert på Dynamics CRM.
Bjørn Erik har i de senere årene utviklet på Cloud baserte Dynamics løsninger og har i tillegg mye erfaring fra integrasjonslagene mot Azure og Azure Service Bus. Han tilfører team han deltar i fremoverlenthet, kunnskap og stå på vilje.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: bet[alfakrøll]uc.no og telefon +47 98000023

Bjørn Ivar Katla
Senior Konsulent

Bjørn Ivar har sin utdannelse fra Informatikk ved Universitetet i Bergen. Han har gjennom en lang karriere med utvikling av løsninger opparbeidet seg en meget solid erfaring.
Bjørn Ivar har naturlig nok med sin lange fartstid erfaring fra en rekke bransjer, teknologier og løsningstyper. Hans fokus i nyere tid har vært rettet mot .Net utvikling mot Azures mange tjenester som f.eks Service Bus, Logic Apps.
I tillegg har han stor kunnskap om monitorering og feilskøking av store løsninger på Azure. Bjørn Ivar tilfører sine kolleger kunnskap, godt humør og arbeidskapasitet.

Du treffer ham på Skype for business eller mail bik[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90929439

Knut-Erland Brun
Senior Business Intelligence Konsulent

Knut-Erland har en Mastergrad i anvendt-computerbasert matematikk fra Universitetet i Bergen og har en meget variert bakgrunn fra dataanalyse.
Blant områdene han har arbeidet mest med er risikoanalyse og vurdering, simulering av gasslekkasjer og eksplosjonsfare, maskinlæringsmodeller for forecasting av nødvendig kraftproduksjon, ruteopptimalisering innenfor transport m.fl.
Knut-Erland er allsidig i bruk av verktøy, men Microsoft produkter som Azure ML og PowerBI er mye anvendt.
Han er også en meget hyggelig person som kommuniserer godt med så vel ledelse og forretning som IT-tekniske ressurser.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: keb[alfakrøll]uc.no og telefon +47 47417708

Robin Smith
Senior Konsulent

Robin har en Bachelor i Datateknikk fra Høgskolen i Bergen. Han er fullstack-utvikler med spesielt sterke kunnskaper innen .NET, C#, JavaScript og asp.net.
Robin har lang erfaring fra å jobbe i team med agile metodikker som Scrum og KanBan i tillegg til at han i flere perioder har hatt selvstendig ansvar for store utfordringer.
Robin lærer fort og har «hode for kode», og han har vist at han kan evner å ta overganger og teknologiskifter samtidig som han leverer gode resultater.
Han er en omgjengelig person som fort passer inn i de fleste miljøer.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: ks[alfakrøll]uc.no og telefon +47 92812885

Tor Christian Bekkvik
Senior Konsulent

Tor Christian har en Master fra NTNU i Trondheim. Han er en meget erfaren ressursperson som jobber fullstack på tvers av Microsoft og Java plattformer.
Han har siden 1998 utviklet en rekke systemer innen forskjellige teknologier for søk- og redningsoperasjoner, olje og offshore, i tillegg en del forskningsbasert utvikling.
Hans lange erfaring tilfører de prosjekter han deltar i soliditet og profesjonalitet i gjennomføringen både faglig så vel som metodisk. Tor Christian jobber like godt i team som han jobber selvstendig.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: torcb[alfakrøll]uc.no og telefon +47 93427259

Kevin Smith
Senior Konsulent

Kevin har en mastergrad i Informatikk fra Universitet i Bergen. Han er en fullstack-utvikler på .Net plattform. Siden studiene har han blant annet jobbet som konsulent og utvikler innen shipping industrien hvor han har utviklet løsninger for analysering av skipsperformance. Han har også utviklet løsninger for import og håndtering av «big data» i Azure.
Kevin er en pådriver for faglig utvikling og liker å ligge i forkant på teknologi. Han er en meget omgjengelig person som er glad i å samarbeide med andre i team.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: ksm[alfakrøll]uc.no og +47 93461086

Torstein Vadla
Senior Konsulent

Torstein har en Cand. mag. i informatikk fra Universitet i Bergen. Han har solid erfaring fra utvikling, spesielt innen frontend, men også backend.
De siste årene har han jobbet mye med utvikling av responsive løsninger både på web og mobil, samt innen teknologier og rammeverk som, CSS3, HTML5, Angular, React, Ionic og jQuery.
Torstein er vant til å jobbe selvstendig, men er først og fremst en veldig god lagspiller. De team han har jobbet med erfarer at han utfordrer de team han deltar i på en meget smidig måte.
Han er hele tiden opptatt av å være oppdatert på det han jobber med så vel som å være kvalitetsorientert i både måten han jobber på og i hans leveranser.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: tva[alfakrøll]uc.no og telefon +47 90878091

Inge Tøgersen
Senior Konsulent

Inge har en Master i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har kunnskap på en rekke områder som utvikling, Business Intelligence, Maskinlæring så vel som prosjektledelse. De senere  årene har Inge blant annet jobbet en god del med Microsoft teknologier som PowerApps og PowerBI. Han er en kunde- og kvalitetsorientert konsulent som liker å jobbe systematisk og grundig, både selvstendig og i team.

Du treffer ham på Skype for business eller mail ito[alfakrøll]uc.no og telefon +47 404 77 172

Magne Alvheim
Senior Konsulent

Magne er utdannet Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen. Hans arbeid med applikasjonsutvikling siden 1985, og med app, web- og internett-teknologier siden 1997 har gitt ham solid og allsidig erfaring.
Magne sin erfaring og spesielle interesse for faget har gjort at han har opparbeidet seg meget god kunnskap på en rekke programmeringsspråk og teknologier relatert til både Microsoft og Java plattform. Erfaringen hans gir ham solid styrke i forhold å løse komplekse problemstillinger både konseptuelt og i praksis.
Magne tilfører de team han går inn i kunnskap og trygghet og i tillegg til at han er en god og tydelig kommunikator.

Du treffer Magne på Skype for Business eller mail på magnea[alfakrøll]uc.no og telefon +47 92217270

Terje Elde
Senior Konsulent

Terje Elde har lang fartstid som backend utvikler, med primærfokus på database-drevne løsninger, både transaksjonshåndtering og analyse. Terje Elde har jobbet med programmering og IT-løsninger siden 90-tallet og er en medarbeider med meget høy kompetanse og stor læringsevne. Han er engasjert og serviceinnstilt, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. 

Terje er effektiv, leverer alltid gode resultater og spiller godt på lag med andre. Sosialt er Terje en medarbeider som får andre med seg, han er strukturert og målbevisst, men opptatt av at de rundt han skal trives. Terje har fokus på sikre og -driftssikre løsninger.

Du treffer ham på Skype for business eller mail tel[alfakrøll]uc.no og telefon +47 99167245

Bernhard Löffler
Senior Prosjektleder

Bernhard har en master i Økonomi fra Bonn Universitet i Tyskland. Gjennom 20 år i store Europeiske virksomheter og organisasjoner har han skaffet seg meget god erfaring innen politikk, juridisk rapportering, forretningsforståelse, IT og finans. Han har en sterk bakgrunn i finans og juridisk rapportering, og er dyktig på  oversetting av forretningskrav til IT spesifikasjoner. Før han ble prosjektleder har han gjennom en årrekke bygget solid kompetanse og erfaring på SAP, både fra consulting og som ansatt. Bernhard er glad i å jobbe en internasjonale og komplekse miljø. Han snakker mange språk og er en sosial utadvendt persontype som fort kommer inn i nye miljø og tar utfordringer.

Du treffer ham på Skype for business eller mail blo[alfakrøll]uc.no +47 93098123

Knut Håkon Søtvik
Senior BI Rådgiver og Arkitekt 

Knut Håkon har utdannelse fra Informatikk og Systemutvikling ved Høgskolen i Molde.  Han er en resultat- og leveringsfokusert problemløser. Knut Håkon har lang variert erfaring, som foruten å tidligere ha vært en gründer og med-grunnlegger innenfor IT-sektoren, har han hatt roller og ansvar som utvikler, prosjektleder  for både mellomstore og store IT prosjekter. Prosjektene har vært varierte innenfor forretningsområdene økonomi, HR, reise, eCommerce, elektronisk betaling, sikkerhet, CMS , CRM, Datavarehus, Business Intelligence, Data Management og systemutviklingsprosjekter. Han har siden 2006 i hovedsak jobbet med Microsoft sin BI plattform og omliggende produkter og tjenester, de senere år fått mye erfaring relatert produktspekter av skytjenester innen BI.
Liker å jobbe tett med kunde og forretningside for å løse de utfordringer som foreligger, gjerne som rådgiver eller operativ ressurs.
Fungerer like godt som en del av et team, som en selvstendig ressurs.

Du treffer ham på Skype for business eller mail: khs[alfakrøll]uc.no og telefon +4797566759