Jobbe hos oss

Vår visjon, vår strategi og våre ambisjoner kan oppsummeres i tre enkle ord:

 "Et profesjonelt kunnskapshus"

 

Har du  lyst å jobbe hos oss, send oss en epost!

«En av grunnene til at jeg begynte å jobbe i Ulriken Consulting er fordi de har fokus på min kompetanseutvikling»

Jan Peder Arnesen, Rådgiver og Prosjektleder

Vi skal være de beste i klassen på kompetanseutvikling

Ulriken Consultings kjerneverdi Kunnskapsdelende er fundamentet for  vår kompetanseutvikling. Vi har gjennom de siste årene utviklet et kompetanseprogram for våre ansatte og kunders ansatte.
Vi lønner våre ansatte for å drive kompetanseheving, så i 2018 doblet vi budsjettet til å utgjøre ca.5% av selskapets totale omsetning for å kunne gjøre nettopp det. I praksis gjøres kompetanseutvikling hos oss gjennom våre fagdager, våre faggrupper, samt selvfølgelig deltagelse på kurs og konferanser.

Når vi har fagdag samler vi alle ansatte til foredrag holdt av egne ansatte så vel som eksterne, det hele avsluttes ofte med noe sosialt.

 De 4 faggruppene våre; Frontend, Backend, Maskinlæring/BI og Prosjektledelse bygger tidlig på året en fagstrategi som inneholder årets kompetanseområder. For å jobbe med de utvalgte områdene har faggruppene møter ca. hver 3 uke. Møtene foregår som oftest om ettermiddagen med mat og et sosialt preg. Hos oss skal kompetanseutvikling passe inn i en hektisk hverdag, være kjekt og utviklende for den enkelte!

Vi legger til rette for at våre ansatte har et aktivt liv utenom jobben

Firmahytten "Fykomfei" ligger sentralt til på Geilo med gode muligheter for utfoldelse sommer som vinter. Våre ansatte tilbringer helger og ferier på Geilo og den er stort sett fullbooket hele året. 

Liker du å stå på ski på vinteren,

eller gå fjellturer om sommeren?

At våre medarbeidere trives er viktig for oss

Praha, Amsterdam, Heidelberg, Windsor, København, Brugge?

Et godt arbeidsmiljø for våre ansatte er viktig for oss. Et av de mest populære sosiale arrangementene vi har,  er den årlige utenlandsturen.  

Vi har vært på tur til de klassiske storbyene og til mindre mer ukjente steder. Disse stedene har ofte vært de mest minnerike. 

Uansett destinasjon - det blir en herlig opplevelse! 

Kanskje du er med oss neste gang?

Vi har en lønnsmodell som også ivaretar våre ansatte i dårlige tider

Betingelser

I Ulriken Consulting har vi en lønnsmodell som ivaretar de ansattes trygghet i dårlige tider, samtidig som den gir den enkelte mulighet til å tjene godt.

Dette er solid forankret i vår garantilønnsmodell.

Vi mener ubeskjedent at vi har konsulentbransjens beste lønnsmodell

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger

Goder

God lønn og sosiale arrangementer er goder alle arbeidstakere verdsetter. 

...men om en skulle bli utsatt for en ulykke eller sykdom, vil en merke hvor trygt det er med våre heldekkende forsikringsavtaler.

..eller når pensjonisttilværelsen innhenter deg vil du også forstå hva det betyr at du hadde en god pensjonsavtale.

Vi ønsker flere dyktige medarbeidere med på laget

En historie fra en av våre ansatte

Hvorfor er jeg en del av Ulriken Consulting?

I 1999 jobbet jeg som prosjektleder i et shipping selskap. Gjennom et felles prosjekt kom jeg i kontakt med Ulriken Consulting for første gang og i årene som fulgte var konsulentene deres sentral i utviklingen av en  rekke shipping applikasjoner som jeg også var involvert i. Mitt møte med dem bygget opp en respekt og forståelse av Ulriken Consulting utenfra.

Etter noen år med begrenset kontakt ønsket jeg en forandring på jobbfronten og det falt meg naturlig å kontakte Ulriken Consulting. De tok meg raskt inn på intervju. Jeg vet ikke hvordan andre opplever det å gå inn dørene i et nytt selskap, men noen ganger får jeg en sterk følelse, et slags udefinerbar positiv eller negativ "gut feeling" som sier noe om hvilket selskap dette er. Inntrykket jeg satt igjen med (og gjør det hver dag) var en følelse av optimisme og oppriktig vilje til å lykkes.

Når man ser på et konsulentselskap som en fremtidig arbeidsgiver, så forbinder man det kanskje ikke med trygghet, men jeg har aldri følt meg så trygg i et selskap som i Ulriken Consulting. Her blir man ivaretatt både personlig, økonomisk og kunnskapsmessig. Kanskje det er fordi det er en flat struktur med tilgjengelige ledere som lytter og som har en god empatisk forståelse? Eller kanskje er det påvirkningsmulighetene vi har til å få ordninger som gjør det trygt å være her. 

Så er det kunnskapen som sitter i selskapet gjennom alle de forskjellige menneskene. Herlighet for en diger sekk med julepresanger fylt med nyttig, oppdatert kunnskap, erfaring og nysgjerrighet og vi får stadig påfyll gjennom faggrupper seminar, prosjekter og andre initiativ fra ansatte og ledelsen.  Kollegaene da, hva bidrar de med? Her i Ulriken Consulting har jeg et sett med dyktige profesjonelle kollegaer med bred forståelse innenfor teknologifagene. Noen ville kanskje si en gjeng med «Nerder»? Dyktige nerder som interesserer seg for yrke, men også fine empatiske kollegaer som bryr seg om hverandre og som hjelper hverandre og som ser viktigheten av å støtte hverandre.

Så er det spenningen da. Nye oppdrag, nye kunder og gamle kunder med nye utfordringer. Vi får leke med den nyeste teknologien og sydd sammen løsninger som gir varige verdier og positive endringer for våre kunder.
Noe som betyr mye for meg er at selskapet går i pluss og de ansatte får ta del i overskuddet.  Så da er vel spørsmålet om hvorfor jeg er en del av Ulriken Consulting besvart. Kanskje du burde stikke hodet inn døren og sjekket stemningen i selskapet du også?

  • Løsningsorienterte

  • Engasjerte

  • Inkluderende

  • Kundefokuserte

  • Kunnskapsdelende

Vi er alltid på jakt at nye flinke medarbeidere - Kontakt oss på firmapost@uc.no dersom du har lyst til å vite mer!