Kjerneverdier

Våre 5 kjerneverdier oppsummeres i LEIK2

Løsningsorienterte

Som løsningsorienterte finner vi løsninger som dekker kundens behov. Vår kunnskap gjør at vi skaper merverdi for kunden. Vi ser sammenhenger mellom forretning og teknologi, og vi vil øke vår kunnskap kontinuerlig. Vi ligger alltid foran kunden, det er derfor de bruker oss. Vi vil stimulere til nytenking, kreativitet og oppfinnsomhet. Vi vil ha mennesker som tør gå nye veier, der ingen har gått før. Vi må tørre å gjøre feil, akseptere at det skjer, og innse at det er verdifull lærdom.

Engasjerte

Med engasjerte mener vi mennesker som evner å strekke seg langt i å løse kunders oppgaver, og som utfordrer seg selv, menneskelig og kunnskapsmessig. Vi vil ha folk som har meninger og evner å kommunisere disse. Uten engasjement kan man ikke oppnå særlig kontakt med andre, da er det vanskelig å dele og få kunnskap. Vi skal engasjere oss i selskapet og søke å forbedre eksisterende prosesser. Det handler om å engasjere seg i hva andre jobber med og kunnskapen de har.

Inkluderende

Inkluderende mennesker deler kunnskap, ideer og erfaringer.
I Umoe inkluderer vi nye medarbeidere i miljøet og sørger for at alle er inkludert i informasjonsstrømmen. Vi inkluderer forskjellige synspunkt fra engasjerte medarbeidere, har stor takhøyde, toleranse og stimulerer til mangfold.

Kundefokuserte

Det er kunden som betaler for våre tjenester, og vi vil til en hver tid prøve å etterleve kundens ønsker. Vi må alltid tenke på kundens behov og forstå kundens virksomhet. Det er kunden som bestemmer, og vi er hans rådgivere. En konsulents ansvar er også å si ”nei” hvis det er nødvendig. Jobben vår er ikke å innføre ny teknologi for teknologiens skyld, men å være kundefokuserte og hjelpe kunden i å lykkes bedre med sin virksomhet.

Kunnskapsdelende

Delt kunnskap er dobbel kunnskap. Kunden kjøper ikke bare kunnskapen til konsulenten, men gjennom denne konsulenten også kunnskapen til hele firmaet. Vi har en kultur hvor kunnskapsdeling gjennomsyrer hele vår virksomhet. Vi er flinke til å bruke vår samlede erfaring og dele den med andre i eget selskap, og med våre kunder. Med en kunnskapsdelende kultur bygger vi et attraktivt, spennende og dynamisk fellesskap. Det forventes at vi alle deler kunnskap og søker kunnskap. Gjennom system og metode har vi en basis for å dele og distribuere vår felles kunnskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *