Om oss

Umoe Consulting AS – et profesjonelt kunnskapshus

Vi er et konsulentfirma som tilbyr bistand til rådgivning, utvikling, innføring og forvaltning av IT-systemer til mellomstore og store bedrifter.  Vår hovedbase er i Bergen, men vi har også kontorer i Oslo og Stavanger.

Marked og profil

Umoe Consulting leverer sin kjernekompetanse til rundt 110 forskjellige kunder, dels som prosjektleveranser og dels som ekspertleveranser. De fleste av våre kunder er i segmentet de 500 største i Norge, og har vært kunder gjennom mange år. Flere av våre kunder har vi hatt en relasjon til i over 15 år.

 

Våre partnere

Selskapet vårt kjennetegnes av seniorkompetanse innenfor de mest anerkjente og etterspurte teknologiområder og metoder som benyttes i dag. Selskapet er Microsoft Gold Certified innen Application Development og  Oracle Partner, og er en ledende kompetanseleverandør innenfor disse områdene.

Organisasjon

Umoe Consulting har ca. 35 høyt utdannede og kunnskapsrike konsulenter. Gjennomsnittlig erfaring er 14 år. Halvparten av medarbeiderne har utdanning på sivilingeniør/hovedfagsnivå eller høyere, og de resterende har utdanning på høyskolenivå innen IT eller økonomi.

Alle prosjektlederne er sertifisert innen prosjektledelsesrammerverk som PMP og Prince2. Vi har innenfor systemutviklingsprosjekter solid erfaring med både tradisjonelle fossefallmetoder og agile metodikker som Scrum og Kanban.

Vår tekniske utviklingsavdeling er bygget opp for å kunne ta totalansvar i systemutviklings-prosjekter og videre forvaltning og drift av løsninger. De besitter kompetanse innenfor arkitektur, databaser, mellomvarelag, forretningslag og UX/frontend. Hovedsakelig er anvendte teknologier på Java/Oracle og Microsoft. Vi leverer på plattformer som web, mobil og rike klienter, med anerkjente rammeverk som sikrer moderne, solide og robuste applikasjoner for alle typer «devicer».

Umoe Consulting er en del av Umoe-gruppen. Umoe AS er største eier, og holder en eierpost på 58 %, de resterende eierandelene eies av selskapets ansatte. Umoe AS ble grunnlagt i 1984 av dagens administrerende direktør, Jens Ulltveit-Moe, som en shipping og oljebedrift. I årene etter 2000 ble det investert innen en rekke andre næringer, blant annet service og fornybar energi.